Υπηρεσίες


Μηχανογραφικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας παρέχει υποστήριξη των πακέτων λογισμικού της εταιρείας UNISOFT  (πρώην ALTEC) από έμπειρο και πιστοποιημένο προσωπικό.

 • Εγκατάσταση
 • Αναβάθμιση
 • Φόρμες
 • Σχεδιασμός Εξειδικευμένων Reports
 • Παραμετροποίηση
 • Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Εφαρμογών
 • Διαδικτυακές Μηχανογραφικές Υπηρεσίες (Απομακρυσμένη Υποστήριξη)
 • Δυνατότητα παροχής οικονομικών πακέτων Υπηρεσιών

 


 

Τεχνικές Υπηρεσίες

Το άρτια εξοπλισμένο τεχνικό μας τμήμα, παρέχει υποστήριξη στην πλήρη μηχανογράφισή σας, τόσο στο software όσο και στο hardware.

 • Επισκευή υπολογιστών (laptop, desktop)
 • Συντήρηση υπολογιστών(Καθαρισμό υπολογιστών για τη μεγαλύτερη μακροζωία του υπολογιστή σας και την αποφυγή πρόκλησης ζημιών)
 • Αντικατάσταση οποιουδήποτε χαλασμένου εξαρτήματος του υπολογιστή σας (αλλαγή σπασμένης οθόνης, πληκτρολόγιο, κάρτα γραφικών, πλαστικά …).
 • Αναβάθμιση υπολογιστών (hardware, software)
 • Αφαίρεση κακόβουλων προγραμμάτων και επιδιόρθωση υπολογιστή (ιούς, spyware..)
 • Ανάκτηση δεδομένων
 • Αντίγραφα ασφαλείας
 • Εγκατάσταση προγραμμάτων
 • Εγκατάσταση windows 10, 8, 7, vista, xp, mac os x και linux
 • Εγκατάσταση περιφερειακών (εκτυπωτές, fax..)
 • Εγκατάσταση Δικτύων (μικρών και μεγάλων)
 • Σύνδεση των υπολογιστών σας στο Internet
 • Διαδικτυακή Τεχνική Υποστήριξη   (Απομακρυσμένη Υποστήριξη)
 • Δυνατότητα παροχής οικονομικών πακέτων Υπηρεσιών